Revit to Excel Link – Inteligentné prepojenie Revitu s Excelom

PPRevit Badge noyear 256

Microsoft Excel je pravdepodobne najrozšírenejší software používaný v stavebníctve k vytváraniu detailných výkazov a preto bolo prianím mnohých užívateľov mať k dispozícii pracovný postup, ktorý by poskytol užívateľsky prívetivé prepojenie medzi Revitom a Excelom.

Pokiaľ ste sa niekedy pokúšali exportovať z Revitu dáta do aplikácie Excel, tak už viete, že z Revitu je možné vytvoriť export do formátu CSV. Nebolo by ale fantastické, ak by ste mohli posunúť to o krok ďalej - mať inteligentné prepojenie s Excelom a radikálne zvýšiť produktivitu užívateľov zapojených do počiatočného vytvárania a následných zmien výkazov Revitu?

S novou funkciou „Excel Link“ v GRAITEC Advance PowerPacku pre Revit® je to teraz možné. Vytvorenie obojsmerného prepojenia nebolo nikdy jednoduchšie, jednoducho vytvorte spojenie medzi vašimi projektmi v Revite a zlepšite pracovné postupy s užívateľmi mimo vašich projektových tímov, od rozpočtárov až po administrátorov predaja.

Poskytnite kľúčovým spolupracovníkom prístup k dátam z Revitu, doplňte prázdne miesta a pridajte ich vstup, potom prepojte súbor Excelu s Revitom a v prípade potreby aktualizujte dáta modelu.

Ako prepojiť Revit do Excelu s Graitec PowerPackem pre Revit

CZ 2 revit link to excel toolbar

Funkcia Link to Excel v programe Graitec PowerPack umožňuje užívateľom obojsmerne prepájať dáta medzi aplikáciami Revit a Excel.

Užívatelia sa môžu rozhodnúť, či exportujú existujúci výkaz, alebo zostavia zoznam parametrov, ktoré majú byť pred exportom do aplikácie Excel spracované ako tabuľka. Po úprave v aplikácii Excel možno dáta synchronizovať späť do aplikácie Revit.

Najpôsobivejšou vlastnosťou tohto nástroja je značné množstvo času, ktorý ušetrí pri organizovaní a aktualizácii dát medzi dvoma rôznymi platformami.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môže užívateľ prepojenie v Revite vytvoriť.

CZ 3 create revit schedule link to excel dialogue box

  • Prázdne: Nové prepojenie možno vytvoriť od nuly, čo znamená, že užívateľ zvolí jednu, alebo viac kategórií, vyberte si z dostupných parametrov a vygeneruje súbor aplikácie Excel s niekoľkými tabuľkami (jedna pre každú vybranú kategóriu).
  • Z existujúceho prepojenia: Nové prepojenie možno získať z už existujúceho prepojenia vytvorením duplikátu, ktorý možno upravovať. Výhodou je, že nie je potrebné spúšťať celý proces pre dve podobné väzby od začiatku.
  • Z aktuálneho výkazu: Pokiaľ je príkaz použitý v aktívnom výkaze, výsledná tabuľka Excelu bude obsahovať riadky a stĺpce tak, ako boli vytvorené vo výkaze Revitu. Úprava dát v súbore aplikácie Excel a import späť do aplikácie Revit ovplyvní informácie vo výkaze, aj prvky z modelu.
  • Z výkazu: Nástroj možno použiť k vytvoreniu súboru aplikácie Excel s viacerými listami, ktorý obsahuje informácie z niekoľkých výkazov obsiahnutých v aktuálnom projekte.
  • Z aktuálneho výberu v Revite: Kategória, pre ktorú/ktoré budú vytvorené tabuľky aplikácie Excel, môžu byť obmedzené na výber prvkov v Revite.
  • Z celého projektu: Pre každú kategóriu načítanú v projekte bude v aplikácii Excel vytvorená tabuľka s možnosťou vylúčiť niektoré kategórie, alebo prispôsobiť zoznam načítaných parametrov.
  • Po nastavení možností vygeneruje operace „Export“ soubor aplikace Excel, který lze otevřít přímo z dialogového okna exportu.

CZ 4 revit schedule to excel link dialogue box

Užívatelia majú tiež možnosť ukladať prepojenia ako šablóny, ktoré môžu byť použité v iných projektoch. Šablóna je uložená ako súbor * .xls obsahujúca pole, ktoré tvorí záhlavie tabuľky.

CZ 5 revit schedule to excel link template dialogue box

Ako prepojiť Excel do Revitu

CZ 6 synchronize import excel to revit dialogue box

Po prevedení zmien v liste aplikácie Excel budete pravdepodobne chcieť prepojiť Excel späť do Revitu. To možno jednoducho dosiahnuť kliknutím na tlačidlo Import, čo spôsobí prenesenie dát do príslušných hodnôt parametrov v Revitu.

Plugin Revit to Excel je jedným z mnohých nástrojov v GRAITEC Advance PowerPacku pre Revit® 2020, ktorý funguje na Autodesk Revit 2019 a 2020.

Chcete sa o tomto nástroji dozvedieť viac, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a vyžiadajte si ďalšie informácie.

Kliknite sem pre ponuku alebo viac informácií Stiahnuť Graitec software

Alebo nám zavolajte na +421 948 332 682 a my s vami radi prejednáme vaše požiadavky.

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.