2 minutes reading time (488 words)

Tenkostenné konštrukcie tvarované za studena

Softvér pre statickú analýzu konštrukcií GRAITEC Advance Design umožňuje od verzie 2022 návrh a posúdené tenkostenných oceľových konštrukcií tvarovaných za studena podľa STN EN 1993-1-3 a STN EN 1993-1-5.

1profily

Softvér podporuje návrh konštrukcií prierezov Z, C, S, U a ďalších z dostupných knižníc prierezov, návrh užívateľských prierezov je v aktuálnej verzii obmedzený na profily tvaru U a C s očakávaným rozšírením typov užívateľských prierezov v ďalšej verzii na jeseň 2021. Pre spustenie posúdenie prvku ako tenkostenné konštrukcie podľa príslušnej normy je potrebné pri zadaní prierezu zadať, že sa jedná o prierez za studena tvarovaný, či už valcovaný, alebo ohýbaný.

Advance Design pri návrhu zohľadňuje účinky boulení stien (STN EN 1993-1-5) na účinnú (efektívna) plochu prierezu. V súlade s príslušnými tabuľkami normy sa predpokladá, že vplyvom bouleníia niektoré časti prierezu nepôsobia.

2profily

Vplyv distorzního vydutia okrajových výstuh prierezu je zohľadnený redukciou hrúbky príslušnej okrajovej výstuhy a nadväzujúce časti tenkostenného prierezu. Výsledná účinná plocha prierezu je teda potom ovplyvnená ako boulením, tak distorzním aj zaoblením.

3profily

S úpravou průřezových charakteristik pro návrh tenkostěnného profilu se u tlačených prvků projeví i posun těžiště účinného průřezu oproti ideálnímu průřezu vnesením dodatečného momentu od normálové síly.

4profily

Pre návrh ohýbaných prvkov, najmä väzníc, vychádzame z ustanovenia kapitoly 10 STN EN 1993-1-3. kde sú stanovené postupy pre tenkostenné prierezy tvaru U, C, Z a S s jednoduchou a dvojitou okrajovou výstuhou. V tomto prípade sa jedná o nosníky stabilizovanej plošnými profilmi, v praxi zvyčajne trapézovými plechmi. Rotačné podopretie väznice realizované krytinou pripojenej k hornej pásnici sa modeluje ako rotačná pružina, ktorej tuhosť CD sa stanový podľa vzorca 10.14. Šmyková tuhosť trapézového plechu S sa stanoví podľa vzorca 10.1b. CDA vo vzorci pre výpočet CD možno alternatívne stanoviť hodnotou 130 Nm / m / rád alebo podľa vzorca 10.17

5profily

Na výpočet je podľa 10.1.2 STN EN 1993-1-3 vhodné použiť výpočtovú metódu numerickej analýzy s uvážením 0.5 násobku počiatočnej imperfekcie podľa 5.3.4 (3) STN EN 1993-1-1, kedy je stanovená vzperná únosnosť pásnice podľa 10.1. 4.2 pre uvažovanú krivku vzpernej pevnosti podľa tabuľky 5.1.

6profily

Tieto nastavenia je možné zadať v dialógovom okne Pokročilá stabilita (2.řádu) v návrhových vlastnostiach prvku v rámci zadania konštrukcie v statickom softvéri Advance Design.

7profily

Pri uvažovaní vplyvu krútiaceho momentu, ktorý vzniká u asymetrických profilov odlišnou polohou pôsobisko síl a stredu šmyku, prípadne excentrickú polohou zaťaženia, sa podľa článku 6.1.6 STN EN 1993-1-3 má uvažovať s priemernou medzou klzu fya, ktorá sa určí podľa vzorca 3.1 rovnaké normy. Výsledné hodnoty sú v závislosti na koeficiente k a sú pre valcované a ohýbané za studena tvarované tenkostenné prierezy odlišné.

8profily

Najmä u prevažne ohýbaných prvkov si môžeme všimnúť rozdiely priehybov vo výsledkoch výpočtu MKP a v posudku tenkostenného za studena tvarovaného prierezu. Rozdiel vyplýva z ustanovenia článku 7.1 (2) STN EN 1993-1-3, ktorý stanovuje, že pre za studena tvarované prvky sa vo výpočtoch MSP (priehyb) majú použiť hodnoty účinného prierezu. Rozdiel teda vyplýva z použitia odlišných prierezových charakteristík vo výpočte MKP a v posúdení tenkostenného za studena tvarovaného prierezu.

9profily

Advance Design Modul (ADM) – Návrh a posúdenie výs...
Novinky v Graitec PowerPack pre Advance Steel 2021
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://graitec.sk/

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.