3 minutes reading time (694 words)

Nastavenie pre priamy návrh výstuže v MKP softvéru Advance Design pomocou modulu ADM pre ŽB prvky – stĺp

Z predchádzajúcich blogov už viete, že softvér pre statickú analýzu konštrukcií GRAITEC Advance Design umožňuje vo vyššej verzii Ultimate podrobný návrh a posúdenie výstuže železobetónových prvkov vrátane grafického výstupu vo forme výkresu pomocou Návrhových modulov (ADM) implementovaných priamo v MKP softvér Advance Design bez nutnosti použitia ďalších aplikácií. V prípade použitia ADM v rámci AD (ADM je tiež možné používať ako samostatné aplikácie pre navrhovanie prvkov), je automaticky rozoznaný typ prvku (stĺp, trám, základová pätka, základový pás, stena, či doska). V tomto blogu sa budeme venovať ŽB stĺpu.

Poďme sa pozrieť, aké nastavenia je potrebné vykonať pred vlastným návrhom vystuženia, respektíve ktoré sú prenesené priamo z nastavenia vo vlastnom Advance Design a ktoré je potrebné nastaviť vo vlastnom module.

V Nastavenia posúdenia môžeme nájsť 4 položky. Prvá z nich Všeobecný návrh, preberá informácie parametrov dotvarovania a čiastkového súčiniteľa spoľahlivosti nastavených globálne pre všetky prvky vo vlastnom Advance Design v nastavení Predpoklady výpočtu – Standard. Riešený prvok už raz otvorený v ADM si potom zachováva nastavenia uložené v ADM. Pokiaľ užívateľ chce ďalej pre prvok využiť globálne nastavenia v AD, je potrebné dáta daného prvku vyčistiť alebo aktualizovať. Odporúčame preto tieto nastavenia v prípade použitia modulu ADM vo vlastnom AD nemeniť.

1pl

V ďalšej časti nastavenia Návrh stĺpa je v prípade použitia modulu priamo v Advance Design opäť časť parametrov importovaná z globálneho nastavenia. Ide o metódu výpočtu stĺpa podľa teórie II. poriadku, nastavenie tolerancie pre automatický návrh plochy výstuže a nastavenie presnosti interakčného diagramu. Vo vlastnom AD sa tieto parametre nastavujú v záložke Predpoklady výpočtu – Výpočet stĺpa. Nastavenie pre návrh prvku ako hlavného seizmického prvku je importované z vlastností prvku v AD, a to zo záložky Návrh – Železobetónové konštrukcie – Hlavný seizmický prvok. Nastavenie v ADM je doplnené o možnosť zanedbania malých momentov a posúvajúcich síl. Požiarna odolnosť je potom importovaná zo záložky Predpoklady výpočtu – Standard (pozri vyššie) v prípade, že je vo vlastnom Advance Design nastavená globálne pre všetky konštrukcie. V prípade, že je požiarna odolnosť nastavená priamo vo vlastnostiach prvku v AD, je potom importovaná z týchto vlastností, konkrétne zo záložky Návrh – Posúdenie požiarnej odolnosti – Požiarna odolnosť

2pl

Ďalšia časť nastavenia Železobetón potom importuje niektoré informácie z nastavenia materiálu prvku vo vlastnom AD. V časti Betón je trieda betónu a zodpovedajúca pevnosť a objemová hmotnosť importovaná z nastavenia materiálu v AD, voľbu železobetónu ako vysokopevnostného prípadne s prímesou siliky môže zadať užívateľ pre betóny C55/67 a vyššie priamo v ADM. Ovinutie a jeho parametre sú potom importované z vlastností prvku zo záložky Návrh – Železobetónové konštrukcie – Ovinutý betón (Napätie ovinutia). Maximálna veľkosť zrna pre výpočet minimálnej svetlej vzdialenosti výstuže opäť dopĺňa užívateľ v ADM.

V časti Oceľ sú potom medze klzu ťahovej a šmykovej výstuže opäť importované z nastaveného materiálu železobetónu v AD (okrem parametrov betónu sú v AD zadané aj príslušné charakteristiky výstuže), toleranciu pre návrh výstuže opäť zadáva užívateľ v ADM, duktilita (trieda potom importovaná z vlastností prvku v AD, a to zo záložky Návrh – Železobetónové konštrukcie – Ťažnosť ocele.

V časti trhliny je trieda prostredia importovaná z vlastností prvku v AD, zo záložky Návrh – Umiestnenie výstuže – Stupeň vplyvu prostredia, Dobu trvania zadáva užívateľ v ADM.

3pl

Posledným časťou Nastavenie posúdenia je Krytie výstuže. Krytie výstuže je importovaná ako najvyššia hodnota nastavenia krytia výstuže vo vlastnostiach prvku v AD v záložke Návrh – Umiestnenie výstuže – Ehy, Eby, Ehz, Ebz. Krytie horných a spodných štartovacích prútov sa definuje v ADM. Voľbu, či bude vykonané posúdenie minimálneho krytia výstuže volí užívateľ v ADM. Hodnoty odchýlok cdev a cdur, st sú potom opäť prebrané z vlastností prvku v AD v záložke Návrh – Umiestnenie výstuže – DCdur,st a DCdev. Ak je hodnota cdev v AD zadaná vyššia ako 10 mm, je do ADM automaticky načítaná hodnota 10 mm. Hodnoty odchýlok cdur, g a cdur, add sú potom doplňované v ADM. Trieda konštrukcie je prebratá z nastavenia Predpoklady výpočtu – Štandard vo vlastnom AD. V ADM potom užívateľ môže zvoliť redukciu triedy konštrukcie.

Ak je pred spustením Návrhového modulu zadaná jeho šablóna, sú zo šablóny prevzaté iba tie nastavenia, ktoré sú nastaviteľné iba v module ADM, ostatné dáta sú prevzaté z príslušných nastavení prvkov a návrhu vo vlastnom AD.

4pl

 

Dynamo: Vianočný špeciál
Advance Steel - Ako pracovať so zvláštnymi dielmi
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://graitec.sk/

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.