3 minutes reading time (591 words)

Autodesk Advance Steel 2023

Advance Steel 2023 je už k dispozícii! Novú verziu si môžete stiahnuť zo svojho účtu Autodesk na adrese manage.autodesk.com alebo z aplikácie Autodesk.

Tento článek Vás zoznámi s hlavnými novinkami v Advance Steel 2023.

Ak chcete vidieť Advance Steel 2023 v akcii a opýtať sa na čokoľvek, neváhajte nás kontaktovať.

Vyhľadávacie filtre vo výbere objektov pre kamery – V nadväznosti na skvelú funkciu pridanú v aplikácii Advance Steel 2022, kedy používatelia môžu vyberať objekty, ktoré sa majú zobraziť v kamere, teraz aplikácia Advance Steel 2023 umožňuje používateľom pridávať objekty, ktoré majú byť zobrazené vo výkrese vytvorenom kamerou, na základe vyhľadávacieho filtra. To znamená, že pre spoločnosti, ktoré pracujú s etapami alebo chcú zobraziť konkrétne položky, ktoré je možné nájsť pomocou vyhľadávania, dôjde k veľkému zlepšeniu rýchlosti vytvárania zostavných výkresov a detailov.

2Obrázok1

Premietnuté osové rastre v Pohľadoch na model – Rastre sa teraz dajú zobraziť v zobrazeniach modelu. V dialógovom okne Vlastnosti Osi je nová záložka s názvom "Premietnutie osnovy", zaškrtnite túto možnosť a rastre sa zobrazia v aktivovanom pohľade na model. Rastre premietané v pohľade na model nie je možné upravovať, ale môžete ich teraz vidieť. Táto nová funkcia funguje iba pre vodorovné rastre - rastre, ktoré nie sú rovnobežné s globálnou rovinou XY, sa nezobrazia.

2Obrázok2

Zobrazenie osí modulovej siete vo všetkých zostavných výkresoch s obmedzeným rozsahom – Osové rastre sa teraz môžu zobrazovať v zostavných výkresoch aj v prípade, že rastre nie sú zahrnuté v rozsahu kamery. V dialógovom okne Vlastnosti Osi je nová záložka "Premietnutie osnovy", zaškrtnite túto možnosť a rastre sa potom zobrazia v zostavných výkresoch (za predpokladu, že znázornenie rastrov je aktivované vo Výkresovom štýle). Táto nová funkcia funguje iba pre vodorovné rastre, žiadne rastre, ktoré nie sú rovnobežné so globálnou rovinou XY, sa nezobrazia.

2Obrázok3

Ponechanie Správcu dokumentov otvoreného pri práci s výkresmi – Ak je vo verzii 2023 otvorený Správca dokumentov a potom z neho otvoríte výkresy, Správca dokumentov zostane otvorený. To vám umožní upravovať výkresy, v ktorých sa nachádzate, a potom otvárať ďalšie výkresy zo Správcu dokumentov bez toho, aby ste sa museli vracať k modelu a znovu spúšťať Správcu dokumentov.

2Obrázok4

Zmena veľkosti kamery pomocou gripov - V predchádzajúcich verziách aplikácie Advance Steel sa kamera pri ručnej zmene veľkosti roztiahla rovnomerne, tj. ak ste roztiahli ľavú časť fotoaparátu o 200 mm, pravá sa tiež roztiahla o 200 mm. Vo verzii 2023 má kamera teraz v každom rohu uzol a bez ohľadu na to, ktorý bod zvolíte na roztiahnutie, systém teraz roztiahne iba tento okraj.

Mierka detailu rezu zodpovedajúca hlavnému pohľadu – Ak teraz používatelia pridajú do výkresu rez, jeho merítko bude zodpovedať aktuálnemu merítku, pokiaľ sa užívateľ nerozhodne túto možnosť zrušiť. To znamená, že ak máte hlavný pohľad v mierke 1:15, bude váš rez v predvolenom nastavení v mierke 1:15, zatiaľ čo v predchádzajúcich verziách by bol v predvolenom nastavení podľa toho, čo bolo nastavené v Správcovi výkresových štýlov. V tomto príklade by teda zobrazenie rezu bolo 1:10 a používateľ by musel mierku ručne zmeniť.

Vylepšenie exportu IFC – Pre Advance Steel 2023 bolo vykonaných niekoľko vylepšení exportu IFC, zahŕňajúcich orezanie plechov, priradenie hladín a informácií o hrúbke plechov.

Okrem týchto nových funkcií bolo tiež opravených mnoho rôznych problémov, ktorých kompletný prehľad nájdete na webovej stránke What's New in Advance Steel 2023.

Migračný nástroj, ktorý sa automaticky nainštaloval spolu s aplikáciou Advance Steel, zaistí migráciu všetkých vašich vlastných dát, prototypov atď. z predchádzajúcej verzie do verzie 2023 (pre vykonanie migrácie musíte mať na počítači stále nainštalovanú predchádzajúcu verziu).

Graitec PowerPack pre Advance Steel je samostatná inštalácia od spoločnosti Graitec. O novinkách PowerPacku 2023 bude samostatný článok.

Novinky aktualizácií Civil 3D 2022.2 a 2023.1
PowerPack pre Advance Steel 2023 – Novinky v užíva...
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://graitec.sk/

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.