3 minutes reading time (505 words)

Advance Design Modul (ADM) – Návrh a posúdenie výstuže železobetónovej dosky

Softvér pre statickú analýzu konštrukcií GRAITEC Advance Design umožňuje priamy návrh a posúdenie výstuže železobetónovej dosky vrátane grafického výstupu vo forme výkresu bez nutnosti použitia ďalšieho softvéru. Používa k tomu vo verzii Ultimate modul Slab (doska) zo sady modulov pre jednotlivé typy železobetónových konštrukcií (stĺp, trám, pätka, stena, doska). Pre návrh výstuže je možné použiť jeden z dvoch možných postupov.

ad1 x

Modul, ktorý je súčasťou pracovného prostredia softvéru, preberá z vlastného Advance Design informácie o jednotlivých prvkoch. Ak vezmeme ako príklad bodovo podopretú dosku, sú do modulu prenesené nielen informácie o vlastnej doske, ale aj informácie o podporových stĺpoch a osovom systému. V najnovšej verzii Advance Design 2022 je navyše možné spájať viac dosiek do jednej skupiny, ktorá je potom navrhovaná a posudzovaná ako celok. Zároveň je možné v module upraviť fyzický tvar dosky, ktorý sa môže líšiť od jeho analytického modelu. Napríklad u dosky podopreté trámami je možné fyzický okraj dosky zalícovať na vonkajšie líce trámov, zatiaľ čo analytický model počíta s okrajom dosky na stredovej osi trámu.

ad2 x

Prvá metóda využíva výsledky návrhu potrebnej plochy výstuže, ktorý je vykonaný vo vlastnom Advance Design. Pri návrhu potrebnej plochy výstuže v Advance Design je možné napríklad užívateľské nastavenie minimálneho stupňa vystuženia dosky alebo automatický výpočet výstuže na obmedzenie maximálnej šírky trhlín. Potrebná plocha výstuže je prenesená do vlastného modulu, kde je možné na základe nastavenia parametrov krytie výstuže, výberu použitých priemerov výstuže či výstužných KARI sietí, definovať jednotlivé rady výstuže alebo oblasti sietí buď ručne, alebo pomocou nastavenia ďalších parametrov automaticky (napríklad definíciou percenta maximálnej hodnoty potrebnej plochy výstuže, ktorá bude vykryté základným rastrom výstuže a percenta plochy výstuže, na ktoré budú použité príložky). V module je v prípade manuálneho vloženia radu výstuže možné okamžite kontrolovať pomer skutočné a potrebné plochy výstuže. Toto grafické zobrazenie využitia skutočnej výstuže možno potom použiť do statického posudku.

ad3 x

Druhá metóda využíva výsledky vnútorných síl na doske metódou MKP. V tomto prípade sú prenesené jednotlivé vnútorné sily priamo do modulu. Návrh potrebnej plochy výstuže priamo v Advance Design je možný, ale nie je nevyhnutný pre návrh výstuže v rámci vlastného modulu. Geometria je ako u metódy 1 prevedená z vlastného Advance Design. V module je potom možné buď automaticky (s prípadnou dodatočnou editáciou), alebo ručne navrhnúť jednotlivé pruhy výstuže. Jedná sa o aplikáciu súčtové metódy, kedy sú definované podporovať a mezipodporové pruhy. V jednotlivých pruhoch a smeroch je potom na základe nastavenia vykonaná integrácie vnútorných síl. Následne je dopočítaná potrebná plocha výstuže na jednotlivých pruhoch a generovaná skutočná výstuž. Aj výstuž generovanú pre jednotlivé pruhy je možné ďalej editovať. Výsledky posúdenia jednotlivých pruhov na kladné i záporné momenty možno potom zobraziť buď graficky, alebo v tabuľkovej forme v rámci statického posudku.

ad4 x

ad5 x

Pre vystuženie je okrem viazanej výstuže možné použiť aj KARI siete. V oboch prípadoch je potom možné generovať základné výkresy výstuže vrátane výkazov výstuže s rozkreslením položiek do výkazu. V nasledujúcej verzii do generátora výstuže pripravujeme doplnenie lemovacíej výstuže hrán a otvorov a delenie výstuže, tak ako je to v súčasnosti možné v aplikácii Autodesk Revit pri využití našich doplnkov PowerPack.

ad6 x

Oceľové profily CSN/STN v Revite
Tenkostenné konštrukcie tvarované za studena
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://graitec.sk/

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.